Oferta

Usługi prawne – adwokat Szymon Aleksandrowicz

Zawód adwokata wykonuję z najwyższą starannością, kierując się zasadami etyki zawodowej. Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego i prawa pracy. Usługi prawne świadczę zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Prezentuję obszary działania mojej kancelarii adwokackiej.

Prawo cywilne

Prowadzę sprawy z zakresu zagadnień takich jak m.in.:

 • zapłata należności;
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • ochrona własności, posiadania;
 • przeniesienie własności nieruchomości (ustalenie stanu prawnego nieruchomości, umowy przedwstępne);
 • zasiedzenie;
 • dziedziczenie ustawowe, testamentowe, wydziedziczenie, zachowek;
 • służebności gruntowe, osobiste i przesyłu;
 • odwołania od decyzji organów państwowych: ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy.

Prawo rodzinne

Udzielam porad prawnych i reprezentuję klientów w zakresie:

 • rozwodów;
 • separacji;
 • podziału majątku;
 • ustalenia rozdzielności majątkowej (zarówno przedmałżeńskiej, jak i w trakcie małżeństwa);
 • ustalenia alimentów (zarówno na dzieci, jak i na małżonka, którego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu na skutek rozwodu – w tym ustalenie wysokości alimentów, obniżenie, podwyższenie);
 • ustalenia, a także ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa;
 • kontaktów z dziećmi;
 • adopcji.

Prawo gospodarcze

W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej zajmuję się obsługą prawną doraźną lub stałą podmiotów gospodarczych. W tym:

 • doradzam przyszłym biznesmenom co do formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • reprezentuję podmioty gospodarcze przed sądami, organami administracji publicznej;
 • przeprowadzam negocjacje i mediacje między stronami w przypadku sporów gospodarczych;
 • wystawiam opinie i ekspertyzy prawne;
 • sporządzam projekty umów występujących w obrocie gospodarczym;
 • udzielam porad w zakresie prawa upadłościowego.

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego reprezentuję klientów przed organami administracji państwowej, zajmuję się odwołaniami od wydanych decyzji, zażaleniami na postanowienia i pomocą prawną w zakresie sporządzenia wszelkich pism urzędowych.

 

Prawo pracy

Udzielam porad prawnych w zakresie zagadnień związanych z prawem pracy. W tym m.in.:

 • reprezentuję pracodawców w postępowaniach sądowych wynikających ze stosunku pracy;
 • reprezentuję pracowników w postępowaniach sądowych wynikających ze stosunku pracy;
 • udzielam porad prawnych w zakresie opracowywania wewnętrznych aktów w zakładach pracy (statuty, regulaminy i inne akty wew.);
 • opiniuję kontrakty menedżerskie, umowy o współpracę, czy umowy o pracę;
 • prowadzę negocjacje w przypadku sporu między pracownikiem a pracodawcą w postępowaniach przedsądowych;
 • reprezentuję klientów przed organami ZUS.

Prawo karne

W zakresie mojej działalności adwokackiej reprezentuję pokrzywdzonego w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Występuję w jego imieniu zarówno przed sądami, jak i organami ścigania. Zajmuje się również sprawami karno-skarbowymi.